Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

TIỀN BẠC VÀ HẠNH PHÚC

Sự thật về TIỀN BẠC và HẠNH PHÚC

Ai cũng biết tiền bạc không mua được hạnh phúc. Nhưng nghèo túng cũng không thể hạnh phúc được...


 Sưu tầm từ trang web www.nhuongquyenvietnam.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét